Renowacja i konserwacja ram

Renowacja, konserwacja ram  ma za zadanie przywrócenie starym, zdobionym ramom ich dawnego wyglądu. Dość często,  zabytkowe ramy mają rozklejone łączenia w narożnikach, braki w  ornamentach, spękane i pokruszone fragmenty zdobień odspajające się od podłoża, zniszczone i zabrudzone złocenia. Renowacja to żmudny i czasochłonny proces odtwarzania brakujących ornamentów, uzupełnianie ubytków.

Aby ramie przywrócić  pierwotny wygląd należy: naprawić łączenia, odtworzyć brakujące ornamenty, uzupełnić pozłocone powierzchnie, lub ponownie wykonać złocenie zachowując istniejącą technologię i kolorystykę ramy.

Stara, zabytkowa ramka z metalowymi ornamentami. Stan zachowania: rozklejone łączenia, zniszczone pozłocone powierzchnie, środkowy wysrebrzony wałek mocno pościerany, braki w ornamentach. Zakres prac renowacyjnych: ponowne złączenie wszystkich boków ramki, wyzłocenie szlag metalem bocznej i środkowej części, oczyszczenie posrebrzonego środkowego wałka, oczyszczenie i zamontowanie istniejących metalowych ornamentów  oraz odtworzenie brakujących elementów.

 

   

 

Konserwacja obrazów olejnych na płótnie, tekturze, desce. Głównym celem prac konserwatorskich jest usunięcie i zatrzymanie postępujących zniszczeń. Z upływem czasu obrazy starzeją się i zachodzą w nich nieodwracalne zmiany np. spękania, odspajania, ubytki w warstwie malarskiej, zabrudzenia, mogą zdarzyć się mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, pęknięcia).

Zakres prac konserwatorskich obrazu obok obejmował: oczyszczenia lica, impregnacje, scalenia warstwy malarskiej, wzmocnienia krajek płótna, uzupełnienia ubytków, wykonanie kitów i retuszy, naprawę oryginalnego krosna, położenie werniksu.

  

Konserwacja prac na papierze: akwarel, grafik, rysunków. Zakres prac konserwatorskich rysunku na papierze obiektu obejmował:  odgrzybienie, odkwaszenie, kąpiele, wzmocnienie podłoża, prostowanie, naprawa rozdarć, uzupełnienie ubytków, usunięcie plam, wykonanie retuszy. 

 

 

Galeria Norland

Centrum Handlowe Saska Kępa

Warszawa, ul. Zwycięzców 28, lok.14

22 617 34 61
601 20 18 81
513 033 381

email: norland@ant.pl

11:00 – 18:00

11:00 – 14:00